Skład Zarządu

  • Drukuj

Skład Zarządu Stowarzyszenia Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku


Wybrany na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 lipca 2020r:


Florian Siekierski - prezes

Andrzej Szymański - wiceprezes

Maja Wrzeszczyńska - wiceprezes

Anna Kubiak - skarbnik

Zbigniew Nawrocki - członek zarządu

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Czesław Skowroński - przewodniczący

Halina Namysł - członek

Włodzimierz Kołtuniewski - członek