Company Logo

Imieniny

Imieniny obchodzą: Julia, Natalia, Aureliusz

Integrowanie się wielkopolskich UTW

W Wielkopolsce działają już  32 UTW (najmłodsze w Gołuchowie i Złotowie). Wiceprezes  Stowarzyszenia "Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku" Alicja Sobkowiak i Wacław Majchrzak - przewodniczący Rady Programowej "Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku" w Gołuchowie uczestniczyli, w  dniach 11-12.02.2013 r., w III Forum  Wielkopolskich UTW.

 

Podczas spotkania  przedstawiciele wielkopolskich UTW wymienili się doświadczeniami,  a nade wszystko dyskutowali  nad:
-  formą przekazywania postulatów i wniosków do wojewódzkich władz samorządowych                     
   i  odpowiednich komisji sejmowych,
-  zadaniami  i  wyborem  Rady Regionu Wielkopolskich UTW,
-  rolą i zadaniami  członków Krajowej Rady Konsultacyjnej UTW reprezentujących 
   wielkopolskie UTW.
W wyniku długiej i burzliwej dyskusji w głosowaniu tajnym wybrano 4 reprezentantów do tworzonej Krajowej Rady Konsultacyjnej UTW: Józefa Kozana - prezesa UTW w Ostrowie  Wlkp., Danutę Wiśniewską - prezesa UTW w Gnieźnie, Henryka Kociembę - wiceprezesa UTW w Poznaniu i Marię Zielony - prezesa UTW w Lesznie. W/w osoby będą również reprezentowały środowisko UTW w rozmowach z władzami Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Obecni na III Forum liderzy UTW z Kalisza, Ostrowa Wlkp., Pleszewa, Ostrzeszowa i Gołuchowa poparli kandydaturę Józefa Kozana, który będzie przedstawicielem uniwersytetów z południowej Wielkopolski. Uczestnicy spotkania przedstawili także  propozycje  imprez organizowanych dla słuchaczy i środowisk lokalnych,  na które  zaprosili  gości z innych  UTW Wielkopolski.

Odbyte spotkanie z pracownikiem ROPS-u p. Sylwią Pełtak, informujące o ogłoszonych projektach dotacyjnych Samorządu Wielkopolskiego dla seniorów, wzbogaciło tegoroczne Forum.  Ustalono, że IV Forum odbędzie się, w 2014 r., w  Pile.
Uczestnicy III Forum Kadry Zarządzającej wielkopolskich uniwersytetów

tekst i foto Alicja Sobkowiak i Wacław Majchrzak

W obiektywie

dscn0757.jpg

Goście Online

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.Shop 2
Shop!

Powered by Joomla!®. Developed by: Grounded Professional Theme  Valid XHTML and CSS.