Company Logo

Imieniny

Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kamil

Założyciele Stowarzyszenia PUTW

Stowarzyszenie "Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku"

      O potrzebie uruchomienia w Pleszewie uniwersytetu trzeciego wieku mówiło się  w środowisku nauczycielskim już w połowie lat 90. XX wieku. Potem, po utworzeniu Powiatu Pleszewskiego, do tego tematu powrócił ówczesny radny powiatowy Włodzimierz Kołtuniewski.
Od 2008 r. pod egidą Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Mariana  Adamka i dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Edwarda Kubisza rozpoczęto tworzenie Zespołu Założycielskiego stowarzyszenia i uniwersytetu. Julianna Pasternak zaczęła intensywnie gromadzić  niezbędne informacje i materiały umożliwiające  powstanie, zarejestrowanie i funkcjonowanie stowarzyszenia prowadzącego uniwersytet oraz funkcjonowanie samego uniwersytetu. W skład Zespołu wchodzili: Marian Adamek - przewodniczący, Włodzimierz Kołtuniewski, Edward Kubisz, Julianna Pasternak, Arkadiusz Ptak, Czesław Skowroński, Alicja Sobkowiak, Adam Staszak oraz Andrzej Szymański. Ostatecznie podjęto decyzję o konieczności rozszerzenia Zespołu Założycielskiego z 9 do 22 osób o: Janusza Będzieszaka, Ryszarda Borkiewicza, Adelę Gralę - Kałużną,   Eugeniusza Małeckiego, Arkadiusza Marciniaka, Elżbietę Mielcarek, Włodzimierza Mizerkiewicza, Janinę Molińską, Waldemara Nawrockiego, Adama Pyszkowskiego, Annę Walczak, Aleksandrę Wolniak oraz Zdzisława Woźniaka.
     
Dnia 21 maja 2010 r. odbyło się zebranie Komitetu Założycielskiego, które otworzył burmistrz Marian Adamek, a któremu przewodniczył dr Andrzej Szymański. Powołano Stowarzyszenie "Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku",  uchwalono Statut Stowarzyszenia oraz wybrano jego władze.

W  skład pierwszego Zarządu Stowarzyszenia weszli:  
Edward Kubisz  -  prezes
Andrzej Szymański  -  wiceprezes
Alicja Sobkowiak  -  sekretarz
Aleksandra Wolniak  -  skarbnik
Czesław Skowroński  -  członek Zarządu.

Wybrano wówczas również Komisję Rewizyjną w składzie:
Julianna Pasternak  -  przewodniczący
Ryszard Borkiewicz  -  członek
Włodzimierz  Kołtuniewski  -  członek.

W lutym 2012 r. nastąpiły zmiany organizacyjne. Ze względu na zmianę miejsca zamieszkania pan Edward Kubisz  - Prezes  stowarzyszenia złożył rezygnację.

Nowy  skład  Zarządu Stowarzyszenia tworzą:

Adela Grala - Kałużna  -  prezes,
Andrzej Szymański  -  wiceprezes,
Alicja Sobkowiak  -  wiceprezes ,
Aleksandra Wolniak  -  skarbnik,
Czesław Skowroński  -  członek  zarządu.


Nastąpiły też zmiany w Radzie Programowej.    
Jej obecny skład przedstawia się następująco:  Elżbieta Mielcarek  -  przewodnicząca oraz Edward Kubisz, Włodzimierz  Kołtuniewski,  Arkadiusz Marciniak, dr Arkadiusz Ptak, Alicja Sobkowiak,  Czesław Skowroński, Adam Staszak,  dr Andrzej Szymański,  Zdzisław Woźniak. 

Kolejne zmiany organizacyjne nastąpiły w roku 2015 po śmierci Alicji Sobkowiak.

Zarząd:

Adela-Grala Kałużna - prezes
Andrzej Szymański - wiceprezes
Elżbieta Mielcarek - wiceprezes
Aleksandra Wolniak - skarbnik
Czesław Skowrońsk i- członek zarządu

Komisja rewizyjna

Julianna Pasternak - przewodnicząca
Włodzimierz Kołtuniewski - członek
Janusz Będziaszak- członek

Rada Programowa

Ewa Siekierska - przewodnicząca
Elżbieta Mielcarek
Bronisław Woźniak
dr Arkadiusz Ptak
dr Andrzej Szymański
Adam Staszak

 

W obiektywie

dsc_0040.jpg

Goście Online

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.Shop 2
Shop!

Powered by Joomla!®. Developed by: Grounded Professional Theme  Valid XHTML and CSS.